Forside

Velkommen til ACA Danmarks officielle hjemmeside
____________________________________________________

Hvad er ACA?

Er jeg voksent barn?

Find møde
_____________________________________________________________________

Find rundt på siden
Klik på overskrifterne for at åbne nyhederne nedenfor.
Mobil og tablet: Find hovedmenuen under „Navigation” herover.

Møde trods støj

Der afholdes kirkekoncert i Davidskirken (KBH Ø) fredag d. 3. april kl. 20.00, og kirkekoret øver derfor fra kl. 18.00 i kirken, som støder op til ”ACA mødelokalet”. På grund at dette, kan der forekomme noget støj under ACA mødet, men det er blevet besluttet på forretningsmødet fredag d. 27. februar, at ACA mødet …

Ændring i Odense

Fra på fredag den 27.februar begynder mødet i Odense Domkirke 19.45 og varer til kl.20.30. Det er blevet bestemt på et ekstraordinært GSM i går. Grunden til flytningen er, at mødet de seneste gange ikke har været særligt velbesøgt. Nu prøver vi at lægge mødet EFTER mediationen i krypten kl.19. Så nu …

Rød Bog Marathon og SGM

Så er det lykkes for lørdagsgruppen i Købnerkirke at finde lokaler til afholdelse af både Rød Bog Marathon lørdag den 21. februar og servicegruppemøde søndag den 22. februar. Begge dele bliver nu afholdt på adressen: Frivillighuset, Sundholmsvej 8, 2300 København S. Vel mødt!

De 14 forslag til ABC

Til den årlige forretningskonference (Annual Business conference, ABC) er der indkommet 14 forslag fra ACA-fællesskabet. Forslagene kan ses på Verdensservice-organisationens (WSO’s) hjemmeside www.adultchildren.org. Der er lavet en dansk oversættelse af alle forslagene, så danske ACA-grupper får lettere adgang til at tage stilling til, om de ønsker forslagene sat på dagsordenen …

Tværsnak

Flere har efterlyst at teksten fra den Røde bog angående tværsnak blev tilgængelig på hjemmesiden. Derfor er teksten nu lagt ind under menuen “tekster” også i en pdf version. For at se den tryk her

Opstart af XA møde i Stege

ACA Danmarks har fået henvendelse fra et andet fællesskab om annoncering af et nyt fællesskabsmøde, som henvender sig til alle 12 trinsfælleskaber. Der arbejdes efter AA´s mødetekster Det understreges at ACA Danmark påtager sig ikke noget ansvar for indholdet på disse møder. Der starter et nyt  XA møde ( for …