Forside

Velkommen til ACA Danmarks officielle hjemmeside
____________________________________________________

Hvad er ACA?

Er jeg voksent barn?

Find møde
_____________________________________________________________________

Find rundt på siden
Klik på overskrifterne for at åbne nyhederne nedenfor.
Mobil og tablet: Find hovedmenuen under „Navigation” herover.

Opstart af XA møde i Stege

ACA Danmarks har fået henvendelse fra et andet fællesskab om annoncering af et nyt fællesskabsmøde, som henvender sig til alle 12 trinsfælleskaber. Der arbejdes efter AA´s mødetekster Det understreges at ACA Danmark påtager sig ikke noget ansvar for indholdet på disse møder. Der starter et nyt  XA møde ( for …

SGM i København

Så er der kommet dagsorden til servicegruppemødet søndag d. 22. februar 2015 kl. 13-16 i Anna Kirke, København N. Se mere her. Hvis I er forhindret i at møde op, opfordrer servicegruppen jer til at indsende skemaet “Nyt fra grupperne”, som findes på side 3 i dagsordenen. Mødet er åbent for …

Referat fra mødet 18/1

Gruppesamvittighedsmødet i Købnerkirken søndag den 18. januar forløb over al forventning godt. Over 20 ACA-medlemmer var mødt op for at diskutere situationen i Servicegruppen, hvor alt for mange møder kun overværes af nogle få trofaste medlemmer, og der mangler folk til at bemande serviceudvalgene. Selv om mødet ikke var et …

Gruppesamvittighedsmøde

ACA-gruppen i Købnerkirken inviterer alle interesserede ACA’ere til gruppesamvittighedsmøde om Servicegruppen. Baggrunden er den seneste tids problemer i Servicegruppen, heriblandt manglen på betroede tjenere. Mødet finder sted i Købnerkirken, Shetlandsgade 6, 2300 København S, søndag den 18. januar 2015 kl. 13.30-15.30. Læs mere her.

Rød Bog Marathon og SGM i København

Lørdagsmødet i Købnerkirken har grebet stafetten og næste Rød Bog Marathon dag bliver i København den 21. februar i forbindelse med næste servicegruppe møde den 22. februar. Nærmere oplysninger om tid og sted kommer senere, når tiden nærmer sig i det nye år, men sæt allerede nu krydser i kalenderen. …