Forside

Velkommen til ACA Danmarks officielle hjemmeside
____________________________________________________

Hvad er ACA?

Er jeg voksent barn?

Find møde
_____________________________________________________________________

Find rundt på siden
Klik på overskrifterne for at åbne nyhederne nedenfor.
Mobil og tablet: Find hovedmenuen under „Navigation” herover.

Ændring i Odense

Fra på fredag den 27.februar begynder mødet i Odense Domkirke 19.45 og varer til kl.20.30. Det er blevet bestemt på et ekstraordinært GSM i går. Grunden til flytningen er, at mødet de seneste gange ikke har været særligt velbesøgt. Nu prøver vi at lægge mødet EFTER mediationen i krypten kl.19. Så nu …

Rød Bog Marathon og SGM

Så er det lykkes for lørdagsgruppen i Købnerkirke at finde lokaler til afholdelse af både Rød Bog Marathon lørdag den 21. februar og servicegruppemøde søndag den 22. februar. Begge dele bliver nu afholdt på adressen: Frivillighuset, Sundholmsvej 8, 2300 København S. Vel mødt!

De 14 forslag til ABC

Til den årlige forretningskonference (Annual Business conference, ABC) er der indkommet 14 forslag fra ACA-fællesskabet. Forslagene kan ses på Verdensservice-organisationens (WSO’s) hjemmeside www.adultchildren.org. Der er lavet en dansk oversættelse af alle forslagene, så danske ACA-grupper får lettere adgang til at tage stilling til, om de ønsker forslagene sat på dagsordenen …

Tværsnak

Flere har efterlyst at teksten fra den Røde bog angående tværsnak blev tilgængelig på hjemmesiden. Derfor er teksten nu lagt ind under menuen “tekster” også i en pdf version. For at se den tryk her

Opstart af XA møde i Stege

ACA Danmarks har fået henvendelse fra et andet fællesskab om annoncering af et nyt fællesskabsmøde, som henvender sig til alle 12 trinsfælleskaber. Der arbejdes efter AA´s mødetekster Det understreges at ACA Danmark påtager sig ikke noget ansvar for indholdet på disse møder. Der starter et nyt  XA møde ( for …

SGM i København

Så er der kommet dagsorden til servicegruppemødet søndag d. 22. februar 2015 kl. 13-16 Frivillighuset, Sundholmsvej 8, 2300 København S . Se mere her. Hvis I er forhindret i at møde op, opfordrer servicegruppen jer til at indsende skemaet “Nyt fra grupperne”, som findes på side 3 i dagsordenen. Mødet er …

Referat fra mødet 18/1

Gruppesamvittighedsmødet i Købnerkirken søndag den 18. januar forløb over al forventning godt. Over 20 ACA-medlemmer var mødt op for at diskutere situationen i Servicegruppen, hvor alt for mange møder kun overværes af nogle få trofaste medlemmer, og der mangler folk til at bemande serviceudvalgene. Selv om mødet ikke var et …