ABC og AWC

Annual Business Conference og ACA World Conference

Én gang om året afholdes i regi af WSO en konference, hvor repræsentanter for ACA grupper i verden kan deltage. Denne konference kaldes ABC (Annual Business Conference – den Årlige Forretningskonference). Her drøftes og stemmes der om forslag, der er indsendt i årets løb fra alle verdens ACA-grupper. Sådan virker gruppesamvittigheden på globalt plan, ligesom den virker i den enkelte gruppe.

Det er kun grupperepræsentanter, som kan diskutere og stemme ved ABC, men alle andre ACA’ere er velkomne til at deltage og dermed bevidne processen.

Hvert år deltager Internationalt udvalg ved ABC, som repræsentanter for ACA Danmarks Servicegruppe. Men det betyder ikke, at en gruppe ikke kunne sende sin egen repræsentant.

AWC er for alle ACA medlemmer og består af møder med speaks, workshop og masser af fællesskab.

Se hjemmeside for ABC og AWC her: https://www.acaworldconvention.org/

Sidst opdateret 20/09-2021