WSO

Verdensserviceorganisationen

World Service Organization, WSO (Verdensserviceorganisationen) er et serviceorgan, hvis opgave er at udøve ACA Verdens gruppesamvittighed, som den udtrykkes ved ABC (Annual Business Conference), ligesom det er servicegruppens (SG) opgave at udøve ACA Danmarks gruppesamvittighed, som den udtrykkes ved servicegruppemødet (SGM).

ACA WSO’s gruppesamvittighed gælder også for ACA Danmark. WSO’s hjemmeside, litteratur m.v er også vores.

Internationalt udvalg deltager i de månedlige telefonmøder i WSO’s bestyrelse.

SG har besluttet, at ACA Danmark bidrager med 5.000,- kroner om året til ACA WSO.

WSO’s hjemmeside er: www.acawso.org.

Under WSO er der en lang række komitéer, som alle arbejder for vores Fællesskab. Det kan være fx være med udviklingen af ny litteratur.

Den Europæiske Komité arbejder for at styrke ACA Fællesskabet i Europa.

Internationalt udvalg deltager på ACA Danmarks vegne i de månedlige telefonmøder i den Europæiske Komité.

Europa Komitéens hjemmeside side er: http://acawsoec.com/