Mønter

Mønter i ACA
Grupperne kan købe mønter for:
„Velkommen”, 1, 2, 3, 6 og 9 måneder (plastic), samt
årsmønter fra 1 til 35 år (bronze).