Registrering af møde

For at ACA kan være til bedst mulig nytte for voksne børn og nykommere er det vigtigt, at grupper sørger for, at deres møde registreres på mødelisten.

Send følgende oplysninger til Hjemmesideudvalget via webmaster@aca-danmark.dk:

 1. Dato for mødets start, hvis mødet ønskes listet før opstart.
 2. Gruppens navn (hvis relevant).
 3. Ugedag og tidspunkt for afholdelse af mødet.
 4. Adressen, hvor mødet afholdes (gerne med angivelse af, hvordan man finder frem til lokalet, hvis det ikke giver sig selv).
 5. Evt. andre relevante oplysninger.
  • Dog bør mødelisten ikke få karakter af at være en opslagstavle, så Hjemmesideudvalget forbeholder sig ret til at afslå opslag, der ikke har umiddelbar relevans for at finde frem til mødet.
 6. Kontaktperson – Alle grupper skal være kontaktbare
  • På selve mødelisten står kontaktpersonen med fornavn og telefonnr. og/eller email.
  • ACA Danmark tilbyder, at grupperne kan få en gratis ACA email – enten i form af en en webmail eller en såkaldt aliasmail.
  • Kontakt webmaster@aca-danmark.dk. for at få oprettet en ACA email – Se også afsnittet herunder.
 7. Gruppen skal desuden være tilknyttet ACA Danmarks interne mailliste, så den kan modtage henvendelser fra Servicegruppen i ACA Danmark eller ACA WSO m.v.
  • Det kan enten være kontaktpersonen, eller en anden person, fx gruppens servicegrupperepræsentant (SGR), som modtager emails på gruppens vegne.

Få en ACA e-mail til gruppen

Grupperne har mulighed for at få en ACA Danmark e-mail. Enten i form af e e-amilalias eller en webmail.

Et e-mailalias er en adresse til videresendelse. Alle e-mails adresseret til aliasset videresendes til en eller flere e-mailkonti (kontaktperson, SGR eller andre af gruppens betroede tjenere). Selve aliasset har ingen indbakke, intet login og kan ikke bruges til at sende e-mails.

En webmail er en egentlig e-mail konto, med login, indbakke, og som der kan sendes fra.

Hvis jeres gruppe ønsker at få en ACA Danmark mail, skal I blot sende følgende oplysninger til Webmaster:

 • Besked om der ønskes et e-mailalias eller en webmail konto.
 • Forslag til navnet på jeres nye ACA Danmark mail, fx byens navn, kirkens navn, gruppens navn.
  • Eksempler: vorfrue@aca-danmark.dk, hundige@aca-danmark.dk, sindsro@aca-danmark.dk
 • Hvilke(n) e-mailadresse(r), som indkomne e-mails til gruppens ACA Danmark mail, skal videresende til – skal oplyses ved ønske om at få et e-mailalias.
  • Typisk kontaktpersonens og servicegrupperepræsentantens e-mailadresse.

Skriv til webmaster

Registrering på ACA WSO’s internationale mødeliste

Sørg derudover også for at registrere mødet hos ACA WSO, så det kan komme på den internationale mødeliste. Ved at registrere alle møder og grupper hos ACA WSO, kan den service der ydes internationalt, bedre planlægges og prioriteres.

Registrer et nyt møde hos ACA WSO her

OBS – ACA Danmarks Hjemmesideudvalg kan ikke stå for at registrere et nyt møde hos ACA WSO. Det må gruppen selv gøre. Men udvalget hjælper gerne, hvis der er spørgsmål.

ACA WSO henstiller desuden til, at grupperne sørger for, at mødeoplysningerne opdateres mindst én gang årligt.

Gå til ACA WSO’s side om ændring/opdatering af møder

Nyopstartede grupper kan få en Start Bogpakke

SG har besluttet, at nyopstartede grupper kan få en gratis Start Bogpakke, som Start indeholder: Store Røde Bog , Styrkelse af Min Helbredelse (Meditationsbogen) og Voksne børns Tolv Trin (Det Gule Trinhæfte).

Den bestilles hos Bogsalgsudvalget.

Se mere under Sådan bestiller du

(Senest opdateret 03/02-2024)