Om Servicegruppen

Servicegruppen (SG) træffer beslutninger om det, der vedrører ACA som helhed i Danmark. SG er samtidig ansvarlig for ACAs drift som forening i Danmark. I relation til ACA WSO er Servicegruppen registreret som intergruppe 40: ACA/Servicegruppen (SG, Servicegroup), IG #40.

SG er sammensat af servicegrupperepræsentanter fra de enkelte grupper, samt medlemmer fra de forskellige serviceudvalg (SU), som SG har nedsat.

Du kan læse mere om de enkelte SU her

Der er servicegruppemøde (SGM) i ACA Danmark’s SG hver 3. måned

SGM afholdes i februar, maj, august og november, den sidste søndag i måneden. Mødet holdes fra kl. 13.00 – 16.30.

Se mere under: Næste SGM

Vær vært for et SGM

De 4 årlige møder afholdes på skift i København og Omegn (feb.), på Fyn (maj), på Øvrige Sjælland og Øerne (aug.) og i Jylland (nov.). Som det ses, svarer de geografiske områder til mødelistens opdeling.

Det er grupper fra de respektive geografiske områder, der påtager sig serviceopgaven ved at være værter for SGM. Der er udarbejdet en lille vejledning om, hvad det indebærer at være vært for et SGM.

Sådan afholder man et SGM

Er der ingen grupper fra det respektive geografiske område, der kan påtage sig værtsrollen, afholdes SGM over Zoom.

SG er som alt i ACA andet styret af de Tolv Trin og de Tolv Traditioner samt de retningslinjer og principper, som kan læses i den WSO-godkendte litteratur.

SG’s arbejde

SG’s beslutninger om sit eget virke er nedfældet i dokumentet, „Servicegruppens arbejde”, som er en procedurevejledning for arbejdet i Servicegruppen. Dokumentet er en opsummering af de beslutninger, SG har truffet om sit eget virke, blandt andet om hvordan man afholder et servicegruppemøde. Dokumentet opdateres løbende af Sekretærudvalget.

Dokumentet downloades her: Servicegruppens arbejde – OBS, dokumentet er under opdatering. Det skal opdateres med SG’s beslutninger fra februar 2016 til og med november 2023

Lidt om ACA Danmarks og Servicegruppens historie

Det aller første danske ACA møde blev afholdt den 16. oktober 1988, kl 17.00 i Davidskirken på Østerbro. Gruppen eksisterer stadig den dag i dag (Fredagsgruppen i Davidskirken, kl. 18.00).


Første halvdel af 90’erne: der er minimum to grupper i København og én i Århus.

SG’s historie går tilbage til ca. 1991, hvor der blev holdt koordineringsmøder mellem repræsentanter for de enkelte ACA-grupper (dengang var der to grupper i København og én i Århus).


Efteråret 2000: der udkommer et ACA-blad – det hedder nr. 2, men er det første ”rigtige” nummer. Desværre også det sidste nummer i denne omgang.
18. november 2001: ACA Danmark får en hjemmeside: www.aca-danmark.dk
Forår 2003: ACA-landsmøde (kan nogen huske hvor?)
December 2003: ACA-bladet, ny 1. udgave. Der når at udkomme 4 numre.


Sidst i januar 2006: Der afholdes maratondag i ”Kvarterløft”, Lundtoftegade 87, København N.
27. januar 2007: Der afholdes maratondag i ”Kvarterløft”, Lundtoftegade 87, København N.
April 2007: Dansk deltagelse ved ABC i Los Angeles.
27. august 2007: ACA får en postboks.
9. marts 2008: Der afholdes maratondag i ”Kvarterløft”, Lundtoftegade 87, København N.
April 2008: Ved ABC i USA verificeres det, at den danske repræsentant er indtrådt i WSO’s bestyrelse.
5. oktober 2008: Der afholdes maratondag på Den Sociale Højskole, Tolderlundsvej 5, Odense C.
April 2009: Den danske repræsentant deltager i ABC i USA.
April 2010: Den danske repræsentant deltager i ABC i USA.


Ved SGM den 20. november 2010 er der sig problemer med nogle få medlemmer, som virker forstyrrende på mødet. De viser sig bl.a. ved at de beslutninger, SG har truffet om sit virke, ikke bliver respekteret. Problemerne vokser i løbet af de næste to SGMøer. Sommeren 2011 udsender en gruppe på 8 SG-medlemmer et brev til fællesskabet med en protest mod tilstandene. Det får et stort antal ACA-medlemmer til at møde op som ”observatører” ved SGM den 28. august 2011. Problemerne blev dermed løst.


April 2011: ACA Danmarks nye internationale repræsentant deltager ved ABC i Atlanta.


27-29. april 2012: ”Voksne børns Tolv Trin” – det gule arbejdshæfte på dansk – præsenteres for de to danske deltagere ved ABC i Long Beach. Hæftet udkommer i Danmark kort efter.


1. februar 2013: Hjemmesiden skifter udseende og laves nu i WordPress.
26-28. april 2013: Danmark er vært for den årlige verdenskonference ABC. Det er første gang nogensinde, at ABC afholdes udenfor USA. Konferencen afholdes i Birkerød Idrætscenter og har ca. 60 deltager fra hele verden, hvilket er rekord.
26. maj 2013: ACA’s servicetelefon nedlægges, og der henvises fremover til kontaktpersonerne i mødelisten.
29. maj 2013: Den danske udgave af ACA’s fællesskabstekst (Den Røde Bog) udkommer.
24. august 2013: Der afholdes maratondag på Hyltebjerggård, Linde Alle 33, Vanløse
24. november 2013: Postboksen er blevet nedlagt, da trafikken af almindelige breve er gået næsten i stå.


Januar 2015: Gruppesamvittighedsmøde for hele ACA Danmark afholdes i Købnerkirken, pga uro i SG og særligt i litteraturudvalget.
Februar 2015: Mange ACA-medlemmer deltager i SGM på Amager.


Marts 2020: Under de første corona-restriktioner besluter FU at tilkøbe en Zoom konto, som dog hurtigt blev til to konti, så der kunne holdes SGM via Zoom. Der blev samtidigt besluttet, at grupper kunne gøre brug af ACA Danmarks Zoom konti til afholdelse af gruppens møder, workshops mv.


Antallet af grupper over tid

Antallet af øvrige grupper i Danmark, Færøerne og Grønland:
16. oktober 1988: 1
1990’erne: 2
1991’erne: 3
12. august 1998: 14
9. november 2001: 26
9. juni 2002: 27
9. april 2003: 29
Ca. 15. januar 2004: 34
Ca. 20. maj 2005: 34
Ca. 8. januar 2006: 31
18. februar 2007: 38
1. september 2008: 40
4. november 2018: 49
26. oktober 2023: 45
28. januar 2024: 42

Antal grupper kun i Danmark:
1. januar 2014: 45
9. april 2017: 48
4. november 2018: 45
26. oktober 2023: 41
28. januar 2024: 38

Siden er sidst opdateret den 28. april 2024