Flere onlinemøder mangler service

Der er flere onlinemøder, der mangler service.

Den manglende service betyder, at der ofte ikke møder nogen op for at ”låse mødet op” og være mødeleder. Altså går flere ACA’ere forgæves, hvilket har skabt utryghed blandt særligt nykommere.

SG vedtog i forbindelse med sin beslutning om, at grupper kunne låne SG’s zoom konti, at zoom tiden skulle bruges til det lånte formål. Derfor har SG ligeledes besluttet, at grupper der ikke kører stabilt, og dermed ikke opfylder de af SG fastsatte betingelser, i 4 uger i træk, vil blive lukket.

På mødelisten er der sat en note herom ud for de onlinemøder, hvor der er mangel på service.