Tolv udsagn

1.

Vi kommer til ACA for at lære en ny måde at leve på gennem ACA’s tolvtrinsprogram, som består af Tolv Trin, Tolv Traditioner, Sindsrobønnen, begreber, slogans, ACA-litteratur og ACA-møder samt telefon- og personlige kontakter. Vi kommer for at lære at leve programmet én dag ad gangen. Vi kommer ikke for nogen anden per­son. Vi kommer for at hjælpe os selv og dele vor erfaring, styrke og håb med andre.

2.

Vi er kun eksperter på vor egen historie, hvordan vi prøver at leve programmet, hvordan programmet virker for os og hvad ACA har gjort for os. Ingen taler for ACA som helhed.

3.

Vi respekterer anonymiteten. Der stilles ingen spørgsmål. Vi stræber efter en atmo­sfære af kærlighed og accept. Vi tager os ikke af, hvem du er, eller hvad du har gjort. Du er velkommen.

4.

Vi dømmer ikke. Vi kritiserer ikke. Vi diskuterer ikke. Vi giver ikke rådgivning i person- eller familiesager.

5.

ACA er ikke et forum for evindelig svælgen i vores elendighed, men en måde at lære at frigøre os fra den på. Vores sindsro er blandt andet baseret på evnen til at leve i fred med uløste problemer.

6.

Vi diskuterer aldrig religion, politik, nationale eller internationale spørgsmål, tros­systemer eller politiske systemer. ACA har ingen mening om udenforstående spørgsmål.

7.

ACA er et åndeligt program, ikke et religiøst program.

8.

Trinene foreslår en tro på en magt større end os selv. Dette kan være med­menne­skelig kærlighed, det godes kraft, ACA-gruppen, naturen, universet, Gud, eller hvad som helst et medlem vælger til sin højere magt.

9.

Vi bruger programmet, vi analyserer det ikke. Forståelsen kommer med erfaringen. Hver dag anvender vi en del af programmet på vort eget liv.

10.

Vi har ikke fundet det nyttigt at sætte etiketter på nogen grad af sygdom. Vi har muligvis forskellige symptomer, men den underliggende sygdom er den samme. Vi opdager, at vi ikke står alene med vore vanskeligheder.

11.

Enhver person har ret til sine egne meninger og ret til, inden for ACA’s fastlagte rammer, at give udtryk for dem på møderne. Vi er alle lige, ingen er vigtigere end nogen anden.

12.

Noget af det smukkeste ved ACA-programmet er, at vi på møderne kan sige hvad som helst og vide, at det bliver dér. Alt, hvad vi hører på møderne, i telefonen og fra andre medlemmer, er fortroligt og må ikke videregives til nogen, hverken ACA-medlemmer, partnere, familie, slægtninge eller venner.

Hent som pdf.