Trinworkshops

Med mellemrum starter der nye trinworkshops for ACA-medlemmer, som ønsker at arbejde med de Tolv Trin i en lukket gruppe. En trinworkshop er i reglen åben de første tre eller fire gange, hvorefter den lukkes, så gruppen er konstant under hele forløbet.
______________________________________________________________________________________________

Du finder mere information om aktuelle workshops i de nyhedsindlæg, som findes på forsiden.