Helbredelse i service

Der er helbredelse i at lave service.

”Formålet med service i ACA er, at vi støtter hinanden i at tage ansvar for vores egen velbefindende.”, Rød Bog, side 354.

Hvis du har lyst til at lave service i ACA Danmark, kan du fx være Servicegrupperepræsentant (SGR) for din gruppe og deltage i Servicegruppemøderne (SGM), som varetager ACA Danmarks interesser og drift.

Du kan også lave service i et serviceudvalg.

Læs mere om de enkelte serviceudvalg under Servicegruppen her

Foreslået forpligtelse til service, fra Rød Bog, side 597.
Jeg yder service, for at mit program kan blive tilgængeligt for mig selv, og for at andre kan få gavn af denne indsats. Jeg vil yde service og praktisere helbredelse ved at:

  1. Erklære, at vores programs sande styrke ligger i medlemskabet af grupperne og kommer til udtryk gennem vores Højere Magt og gruppesamvittigheden.
  2. Bekræfte, at vores proces består i indlemmelse, ikke udelukkelse; vise særlig opmærksomhed over for mindretallets synspunkter, når gruppesamvittigheden skal formuleres, for at enhver beslutning kan være en afspejling af gruppens ånd, ikke blot en flertalsafgørelse.
  3. Sætte princippet forud for personen.
  4. Holde mig i form til service ved at arbejde med min helbredelse som medlem af programmet.
  5. Tilstræbe at gøre det lettere at dele erfaring, styrke og håb på alle niveauer: møder, servicegrupper, serviceudvalg, regionalråd og verdensservice.
  6. Acceptere de forskellige former og niveauer af service og skabe mulighed for, at folk omkring mig kan fungere med de evner, de besidder.
  7. Forblive villig til at tilgive mig selv og andre for ikke at præstere det perfekte.
  8. Være villig til at overgive den post, hvori jeg tjener, for det fælles bedste og for at give andre lejlighed til at yde service, for at undgå problemer med penge, ejendom og prestige og for at undgå at miste min egen helbredelse ved at udleve min gamle adfærd – især ved at drage omsorg for andre, kontrollere, redde, være offer osv.
  9. Huske på, at jeg er en betroet tjener; jeg bestemmer ikke.