ACA’s mulige navneforandring – OBS frist den 19. april

Komiteen for Name Change Study har anmodet fællesskabet om at deltage i en afstemning om mulige forslag til en evt. kommende navneforandring af ACA. Ønsket er opstået på et tidligere konvent for at imødekomme behovet for at signalere tydeligere, at programmet ikke kun er for voksne børn af alkoholikere, men fra alle dysfunktionelle familier:

  ”The Name Study Ad-Hoc Committee was created by the 2022 Annual Business Conference (ABC). The committee’s purpose is to explore changing the fellowship’s name, logo, acronym, and any other identifying marks to include dysfunctional families. This committee provided updates at the 2023 ABC and will provide a final report at the 2024 ABC.” (fra mail udsendt den 12. marts, 2024)

  https://acawso.org/name-change

  Spørgeskemaundersøgelsen kan ses og udfyldes her (OBS – fristen er fredag den 19. april, 2024):

  https://adultchildren.org/namestudy

  Der har generelt været modstand i Name Change Study komiteen imod, at omdøbe os til ”Adult Children Anonymous” (som beholder akronymet ”ACA” og som Internationalt Udvalg (IU) er fortaler for). Det var det navn, flest selv havde skrevet ind som selvvalgt mulighed i det første spørgeskema. IU deltog i komiteen i starten af det arbejde, men forlod det, da det blev tydeligt at udvalgets formand ikke ønskede at inkludere denne mulighed. Dette har desværre præget hele processen.

  IU anbefaler derfor, at stemme nej til de nye muligheder og bibeholde det nuværende navn. En ændring af vores navn ud fra de nuværende tre forslag, der inkluderer en ændring af akronymet ACA til et andet, er bekosteligt og kræver en ændring af al nuværende litteratur, hjemmesider osv., der er ganske omfattende. Prisen er estimeret til i alt 120.000 USD, og ændringen forventes at tage i alt 5 år. Dette ville blive undgået, hvis man valgte muligheden Adult Children Anonymous, der både imødekommer behovet for at undgå ”alcoholics”, der er ekskluderende for voksne børn af dysfunktionelle familier uden alkohol, samt bibeholder akronymet ACA. IU mener kort og godt, at det er en om’er.

  Forretningsudvalget i ACA Danmark støtter IU’s anbefaling, og opfordrer til, at ACA’ere, der endnu ikke har stemt, vælger muligheden at bibeholde bevarelsen at vores nuværende navn og akronym. Se link til den anden spørgeskemaundersøgelse ovenfor. Komiteen fremlægger deres endelige rapport ved ABC den 18. og 19. maj 2024. Her kan alle ACA-medlemmer give deres mening til kende. ACA-grupper, der er registreret på ACA WSO’s mødeliste, kan deltage i afstemninger.