Næste SGM

Siden er sidst opdateret den 29. oktober 2023.

Næste SGM afholdes:

  • Søndag, den 26. november 2023, fra kl. 13.00-16.30
  • Sted: Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Aarhus, lokale Ørnen
  • Link til dagsordenen

Dagsordenen skal i følge dokumentet, Servicegruppens arbejde, udsendes fire uger før SGM. Det vil i forhold til SGM den 26. november 2023, sige søndag den 29. oktober 2023.

Hvis du eller din gruppe har forslag, som ønskes behandlet på SGM, skal du sende dem til SG, senest en måned før, SGM afholdes. Deadline for indsendelse af forslag til SGM, den 26. november 2023, er torsdag den 26. oktober 2023.

Forslag, som modtages efter ovennævnte frist, vil først fremgå af dagsordenen til næstkommende SGM. Forslag kan også stilles på et SGM, men vil først blive behandlet ved næstkommende SGM.

Forslag indsendes pr. e-mail til SG: servicegruppen@aca-danmark.dk

Inden du deltager i dit første møde, er det en god ide at læse servicegruppens procedurevejledning: Servicegruppens arbejde – OBS, dokumentet er under opdatering. Det skal opdateres med SG’s beslutninger fra februar 2016 til og med november 2023.

Referater og dagsordener fra tidligere SGM’er ligger i Servicegruppens arkiv:
Gå til Servicegruppens arkiv

Kan gruppens SGR ikke deltage i næste SGM
Hvis gruppens servicegrupperepræsentant (SGR) ikke har mulighed for at deltage i SGM, kan gruppen indsende et udfyldt ”Nyt fra Grupperne” til servicegruppen@aca-danmark.dk

Link til dokumentet: Nyt fra Grupperne (word-dokument)