Næste SGM

Næste SGM afholdes:

  • Søndag, den 27. november 2022 fra kl. 13.00-16.30
  • Sted: Silkeborg – Adresse følger senere
  • Dagsorden følger senere

Dagsordenen skal i følge dokumentet, Servicegruppens arbejde, udsendes fire uger før SGM. Det vil i forhold til SGM den 27. november 2022, sige den 30. oktober 2022.

Hvis du eller din gruppe har forslag, som ønskes behandlet på SGM, skal du sende dem til SG, senest en måned før, SGM afholdes. Deadline for indsendelse af forslag til SGM, den 27. november 2022, er den 27. oktober 2022.

Forslag, som modtages efter ovennævnte frist, vil først fremgå af dagsordenen til næstkommende SGM. Forslag kan også stilles på et SGM, men vil først blive behandlet ved næstkommende SGM.

Forslag indsendes pr. e-mail til: servicegruppen@aca-danmark.dk

Inden du deltager i dit første møde, er det en god ide at læse servicegruppens procedurevejledning: Servicegruppens arbejde

Referater og dagsordener fra tidligere SGM’er ligger i Servicegruppens arkiv:
Gå til Servicegruppens arkiv

Kan gruppens SGR ikke deltage i næste SGM
Hvis gruppens servicegrupperepræsentant (SGR) ikke har mulighed for at deltage i SGM, bedes I indsende et udfyldt ”Nyt fra Grupperne” til servicegruppen@aca-danmark.dk

Her kan I kort beskrive, hvordan det går i gruppen. I kan også stille forslag eller bringe emner op, som I ønsker diskuteret i SG.

Link til dokumentet: Nyt fra Grupperne (word-dokument)

Siden er sidst opdateret den 12. september 2022.