Næste SGM

Næste SGM afholdes:

Søndag, den 30. august 2020 fra kl. 13.00-16.30

Sted: Holbæk gruppen har meldt sig som værtsgruppe, men det afhænger af covid-19 restriktionerne. Evt. vil det være muligt at deltage via Zoom. Nærmere information følger.

 
Dagsordenen sendes ud 4 uger før.

Hvis du eller din gruppe har forslag, som ønskes behandlet på SGM, skal du sende dem til SG, senest en måned før, SGM afholdes. Det vil sige den 30. juli 2020.

Forslag, som modtages efter ovennævnte frist, vil først fremgå af dagsordenen til næstkommende SGM.

Dagsordenen skal i følge dokumentet, Servicegruppens arbejde, udsendes fire uger inden SGM. Det vil sige den 2. august 2020.

Forslag indsendes pr. e-mail til: servicegruppen@aca-danmark.dk

Inden du deltager i dit første møde, er det en god ide at læse servicegruppens procedurevejledning: Servicegruppens arbejde

Kan gruppens SGR ikke deltage i næste SGM
Hvis gruppens servicegrupperepræsentant ikke har mulighed for at deltage i SGM, bedes I indsende et udfyldt ”Nyt fra Grupperne” til servicegruppen@aca-danmark.dk

Her kan I kort beskrive, hvordan det går i gruppen. I kan også stille forslag eller bringe emner op, som I ønsker diskuteret i SG.

Link til dokumentet: Nyt fra Grupperne (word-dokument)