Næste SGM

Næste SGM afholdes:

Søndag, enten den 24. eller 31. maj 2020 – afklares snarest muligt.

Sted: Følger senere.

Dagsorden kommer 4 uger før SGM.

Hvis du eller din gruppe har forslag, som ønskes behandlet på SGM, skal du sende dem til SG, senest en måned før, SGM afholdes. Det vil sige den enten den 23. eller 30. april 2020 afhængigt af dato for SGM.

Forslag, som modtages efter ovennævnte frist, vil først fremgå af dagsordenen til næstkommende SGM.

Dagsordenen skal i følge dokumentet, Servicegruppens arbejde, udsendes fire uger inden SGM. Det vil sige den enten den 26. april eller 3. maj 2020 afhængigt af dato for SGM.

Forslag indsendes pr. e-mail til: servicegruppen@aca-danmark.dk

Inden du deltager i dit første møde, er det en god ide at læse servicegruppens procedurevejledning: Servicegruppens arbejde

Kan gruppens SGR ikke deltage i næste SGM
Hvis gruppens servicegrupperepræsentant ikke har mulighed for at deltage i SGM, bedes I indsende et udfyldt ”Nyt fra Grupperne” til servicegruppen@aca-danmark.dk

Her kan I kort beskrive, hvordan det går i gruppen. I kan også stille forslag eller bringe emner op, som I ønsker diskuteret i SG.

Link til dokumentet: Nyt fra Grupperne (word-dokument)