Næste SGM

Siden er sidst opdateret den 9. juni 2024.

Næste SGM afholdes:

  • Søndag, den 25. august 2024, fra kl. 13.00-16.30
  • Sted: Roedsvej 10, 4300 Holbæk
  • Link til dagsordenen kommer senere

Dagsordenen skal i følge dokumentet, Servicegruppens arbejde, udsendes fire uger før SGM. Det vil i forhold til SGM den 25. august 2024, sige søndag den 28. juli 2024.

Hvis et udvalg eller en gruppe har forslag, som ønskes behandlet på SGM, skal forslaget sendes til SG, senest en måned før, SGM afholdes. Deadline for indsendelse af forslag til SGM, den 25. august 2024, er torsdag den 25. juli 2024.

Forslag, som modtages efter ovennævnte frist, vil først fremgå af dagsordenen til næstkommende SGM. Forslag kan også stilles på et SGM, men vil først blive behandlet ved næstkommende SGM.

Forslag indsendes pr. e-mail til SG: servicegruppen@aca-danmark.dk

Inden du deltager i dit første møde, er det en god ide at læse servicegruppens procedurevejledning: Servicegruppens arbejde – OBS, dokumentet er under opdatering. Det skal opdateres med SG’s beslutninger, som måtte være truffet på SGM’er fra og med 2016 til i dag.

Referater og dagsordener fra tidligere SGM’er ligger i Servicegruppens arkiv:
Gå til Servicegruppens arkiv

Kan gruppens SGR ikke deltage i næste SGM
Hvis gruppens servicegrupperepræsentant (SGR) ikke har mulighed for at deltage i SGM, kan gruppen indsende et udfyldt ”Nyt fra Grupperne” til servicegruppen@aca-danmark.dk

Link til dokumentet: Nyt fra Grupperne (word-dokument)