Hattepenge – 7. tradition

Ifølge ACA’s 7. tradition kommer al støtte til ACA’s aktiviteter fra frivillige bidrag, som bliver samlet ind ved møderne. Pengene bliver primært brugt til at dække gruppernes egne behov – betaling af husleje, te og kaffe, samt til indkøb af ACA-litteratur.

Flere grupper har gode erfaringer med at bruge MobilePay, da mange ikke går rundt med kontakter. Du kan læse mere om at bruge MobilePay i ACA grupper her.

Overskud fra de enkelte grupper går til at støtte arbejdet i servicegruppen og det udvalg og kan indbetales på ACA’s servicekonto:

Nordea Bank, reg. nr. 2252, konto nr. 0168708270

Skriv “Hattepenge” og navn/by på gruppen i kommentarfeltet, når du indbetaler, så kassereren kan vide, hvad indbetalingen dækker.

Arbejdet i Servicegruppen og udvalg kan fx være oversættelse, trykning og fragt af litteratur til Bogsalget, forsendelse af litteratur til grupperne, opretholdelse af hjemmesiden, deltagelse i konferencer, korrespondance og samarbejde med ACA-servicegrupper i andre lande mm.

Desuden indbetaler Servicegruppen et årligt beløb til ACA WSO (Verdensserviceorganisationen), som tjener det internationale fællesskab af Voksne Børn af Alkoholikere. Det er for eksempel WSO, som udvikler ny ACA-litteratur og afholder den Årlige Forretningskonference (Annual Business Conference, ABC).