Næste SGM

Næste SGM afholdes:

Søndag den 24. november 2019, kl. 13-16.30

Sted: Selvhjælp Silkeborg, Estrupsgade 4, 2. sal, 8600 Silkeborg (indgang fra Skolegade).

Link til dagsordenen

Hvis du eller din gruppe har forslag, som ønskes behandlet på SGM, skal du sende dem til SG, senest en måned før, SGM afholdes. Det vil sige den 24. oktober 2019.

Dagsordenen skal i følge dokumentet, Servicegruppens arbejde, udsendes fire uger inden SGM. Det vil sige den 27. oktober 2019.

Forslag indsendes pr. e-mail til: servicegruppen@aca-danmark.dk

Inden du deltager i dit første møde, er det en god ide at læse servicegruppens procedurevejledning: Servicegruppens arbejde

Kan jeres SGR ikke deltage i næste SGM
Hvis jeres servicegrupperepræsentant ikke har mulighed for at deltage i SGM, bedes I indsende et udfyldt ”Nyt fra Grupperne” til servicegruppen@aca-danmark.dk

Her kan I kort beskrive, hvordan det går i jeres gruppe. I kan også stille forslag eller bringe emner op, som I ønsker diskuteret i SG.

Link til dokumentet: Nyt fra Grupperne