Næste SGM

Næste SGM afholdes:

Søndag den 25. februar 2018, kl. 13-16.30
OBS – mødet bliver forsøgsvist udvidet med en halv time.

Sted: Følger senere

Link til dagsordnen – Følger senere

Hvis jeres gruppe har forslag, I ønsker behandlet på SGM, skal I sende dem til SG, senest en måned før, SGM afholdes. Det vil sige den 25. januar 2018Dagsordenen skal i følge reglerne udsendes fire uger inden SGM. Det vil sige den 28. januar 2018.

Forslag indsendes pr. e-mail til: servicegruppen@aca-danmark.dk

Inden du deltager i dit første møde, er det en god ide at læse servicegruppens procedurevejledning: Servicegruppens arbejde

 

Kan jeres SGR ikke deltage i næste SGM
Hvis jeres servicegrupperepræsentant ikke har mulighed for at deltage i SGM, bedes I indsende et udfyldt ”Nyt fra Grupperne” til servicegruppen@aca-danmark.dk

Her kan I kort beskrive, hvordan det går i jeres gruppe. I kan også stille forslag eller bringe emner op, som I ønsker diskuteret i SG.

Link til dokumentet: Nyt fra Grupperne