Næste SGM

Næste SGM afholdes:

Søndag den 27. august 2017, kl. 13-16 Sted: AOF Holbæk, Roedsvej 10, 4300 Holbæk

Link til dagsorden

Hvis jeres gruppe har forslag, I ønsker behandlet på SGM, skal I sende dem til SG, senest en måned før, SGM afholdes. Det vil sige den 27. juli 2017Dagsordenen skal i følge reglerne udsendes fire uger inden SGM. Det vil sige den 30. juli 2017.

Forslag indsendes pr. e-mail til: servicegruppen@aca-danmark.dk

Inden du deltager i dit første møde, er det en god ide at læse servicegruppens procedurevejledning: Servicegruppens arbejde

 

Kan jeres SGR ikke deltage i næste SGM
Hvis jeres servicegrupperepræsentant ikke har mulighed for at deltage i SGM, bedes I indsende et udfyldt ”Nyt fra Grupperne” til servicegruppen@aca-danmark.dk

Her kan I kort beskrive, hvordan det går i jeres gruppe. I kan også stille forslag eller bringe emner op, som I ønsker diskuteret i SG.

Link til dokumentet: Nyt fra Grupperne