Serviceudvalg

DENNE SIDE ER UNDER OPBYGNING

Ifølge 9. tradition kan Servicegruppen (SG) nedsætte arbejdsudvalg og komitéer, kaldet serviceudvalg (SU), der er direkte ansvarlige overfor SG, som de tjener.

Således er der følgende SU under SG. Du kan læse mere om de enkelt udvalgs opgaver, ved at klikke på linkene herunder:

Forretningsudvalget

Sekretærudvalget

Kasserer/Økonomiudvalget

Litteraturudvalget

Hjemmesideudvalget

Mødelisteudvalget

Bogsalgsudvalget

Internationalt udvalg

Koordineringsudvalget

Kontaktudvalget

Hospitals- og Institutionsudvalget

 

SG kan oprette midlertidige ad hoc udvalg, der arbejder med en helt konkret opgaver, som ikke passer ind under et af de etablerede udvalg. Når deres opgave er løst, opløses udvalget igen.

Du kan se i referaterne, hvilke evt. midlertidige ad hoc udvalg, der måtte være nedsat.