Hattepenge

Ifølge ACA’s 7. tradition kommer al støtte til ACA’s aktiviteter fra frivillige bidrag, som bliver samlet ind ved møderne. Pengene bliver primært brugt til at dække gruppernes egne behov – betaling af husleje, te og kaffe, samt til indkøb af ACA-litteratur.

Evt. overskud fra de enkelte grupper går til at støtte arbejdet i servicegrupperne og kan indbetales på ACA’s servicekonto:

Nordea Bank, reg. nr. 2252, konto nr. 0168708270

Skriv “Hattepenge” i kommentarfeltet, når du indbetaler, så kassereren kan vide, hvad indbetalingen dækker.

Arbejdet i servicegrupperne kan fx være oversættelse og trykning af litteratur, opretholdelse af hjemmesiden, deltagelse i konferencer, korrespondance og samarbejde med ACA-servicegrupper i andre lande mm.

Desuden indbetaler Servicegruppen et årligt beløb til ACA WSO (Verdensserviceorganisationen), som tjener det internationale fællesskab af Voksne Børn af Alkoholikere. Det er for eksempel WSO, som udvikler ny ACA-litteratur og afholder den Årlige Forretningskonference (Annual Business Conference, ABC).