Hjemmesideudvalget

Hjemmesideudvalget vedligeholder de tekniske sider af ACA Danmarks hjemmeside, og e-mails, lægger opslag op på siden samt vedligeholder mødelisten på baggrund af information fra de respektive grupper.

Derudover administrerer udvalget ACA Danmarks Zoom konto.

Henvendelser vedrørende mødelisten, hjemmesiden, nyhedsopslag om fx ACA relaterede arrangementer, spørgsmål til indholdet på de eksisterende sider på hjemmesiden eller muligheden for at anvende ACA Danmarks Zoom konto (til serviceudvalgsmøder, almindelige ACA møder, workshops eller events), oprettelse af ACA Danmark e-mails, skal rettes til ACA Danmarks webmaster på mailen: webmaster@aca-danmark.dk.

Man er velkommen til at sende forslag og ideer om nye tiltag på ACA Danmarks hjemmeside til Hjemmesideudvalget, via Webmaster mailen.

Dog vil væsentlige ændringer af hjemmesiden være noget, som skal stilles som et forslag til et SGM. Indkomne forslag og ideer vil ikke automatisk tages med til SGM af Hjemmesideudvalget og påhviler som udgangspunkt forslagsstilleren at sende til SGM ad de sædvanlige kanaler, med mindre andet aftales.

SG har i ved SGM i august 2020 vedtaget følgende retningslinjer for, hvad der skal være opfyldt, for at det kan lægges op på hjemmesiden:

  • Nyheder mv. fra ACA WSO.
  • Nyheder mv. fra ACA Danmark (SG eller serviceudvalg).
  • Nyheder vedrørende danske ACA grupper (fx. opstart af ny gruppe) eller grupper, som inviterer til et ACA relateret arrangement med et element af helbredelse, herunder vedligeholdelse af mødelisten.
  • Nyheder vedr. træf / konventer, hvor ACA Danmark deltager, enten på gruppeplan eller ved et serviceudvalg.
  • Workshops efter Store Røde Bog, Gult hæfte, The Laundry List Workbook, eller andet ACA WSO godkendt materiale.
  • Invitationer fra ACA fællesskaber i andre lande til træf mv.
  • Tekster fra ACA WSO godkendt litteratur, fx Rød Bog og Meditationsbogen.

I forhold til ”ACA-relaterede arrangementer” menes der et arrangement, som tager udgangspunkt i en gruppesamvittighedsbeslutning. Vores tradition siger, at vi kun er betroede tjenere. Så er det vigtigt, at det er klart, at der er tale om en gruppes eller et udvalgs gruppesamvittighedsbeslutning, hvor alle har haft mulighed for at deltage, frem for enkeltpersoners initiativer, som må betragtes som værende privat.

I forhold til ”element af helbredelse”, så vil det kunne være afholdelse af et ACA møde.

Udvalget, der pt. består af to medlemmer, Annette JK og Pia, mødes efter behov for at diskutere og prioritere aktuelle og fremtidige opgaver vedrørende hjemmesiden. Mellem møder holdes der kontakt via email.

Udvalget kan godt bruge et medlem mere, der har erfaring og viden om de mere bagvedliggende tekniske dele af WordPress. Hvis det er dig, så hører vi gerne fra dig på hjemmesideudvalget@aca-danmark.dk

(Senest opdateret 20/11-2022)