Hjemmesideudvalget

Hjemmesideudvalget vedligeholder de tekniske sider af ACA Danmarks hjemmeside, lægger opslag op på siden samt vedligeholder mødelisten på baggrund af information fra de respektive grupper.

Derudover administrerer udvalget ACA Danmarks Zoom konto.

Henvendelser vedrørende mødelisten skal sendes til: moedelisten@aca-danmark.dk

Alle andre henvendelser om nye nyhedsopslag om fx ACA relaterede arrangementer, spørgsmål til indholdet på de eksisterende sider på hjemmesiden eller muligheden for at anvende ACA Danmarks Zoom konto (til serviceudvalgsmøder, almindelige ACA møder, workshops eller events) skal rettes til ACA Danmarks webmaster på mailen: webmaster@aca-danmark.dk

Man er velkommen til at sende forslag og ideer om nye tiltag på ACA Danmarks hjemmeside til Hjemmesideudvalget, via Webmaster mailen.

Dog vil væsentlige ændringer af hjemmesiden være noget, som skal stilles som et forslag til et SGM. Indkomne forslag og ideer vil ikke automatisk tages med til SGM af Hjemmesideudvalget og påhviler som udgangspunkt forslagsstilleren at sende til SGM ad de sædvanlige kanaler, med mindre andet aftales.

Udvalget mødes efter behov for at diskutere og prioritere aktuelle og fremtidige opgaver vedrørende hjemmesiden. Mellem møder holdes der kontakt via email.