Hjemmesideudvalget

Hjemmesideudvalget (HSU) vedligeholder de tekniske sider af ACA Danmarks hjemmeside, og e-mails, lægger opslag op på siden samt vedligeholder mødelisten på baggrund af information fra de respektive grupper.

Derudover administrerer udvalget ACA Danmarks Zoom konti.

Henvendelser vedrørende mødelisten, hjemmesiden, nyhedsopslag om f.eks. ACA relaterede arrangementer, spørgsmål til indholdet på de eksisterende sider på hjemmesiden eller muligheden for at anvende ACA Danmarks Zoom konti (til serviceudvalgsmøder, almindelige ACA møder, workshops eller events), oprettelse af ACA Danmark e-mails, skal rettes til HSU på mailen: webmaster@aca-danmark.dk.

Man er også velkommen til at sende forslag og ideer om nye tiltag på ACA Danmarks hjemmeside til HSU, via Webmaster mailen.

Dog vil væsentlige ændringer af hjemmesiden være noget, som skal stilles som et forslag til et SGM. Indkomne forslag og ideer vil ikke automatisk tages med til SGM af HSU og påhviler som udgangspunkt forslagsstilleren at sende til SGM ad de sædvanlige kanaler, med mindre andet aftales.

SG har i ved SGM i august 2020 vedtaget følgende retningslinjer for, hvad der skal være opfyldt, for at det kan lægges op på hjemmesiden:

  • Nyheder mv. fra ACA WSO.
  • Nyheder mv. fra ACA Danmark (SG eller serviceudvalg).
  • Nyheder vedrørende danske ACA grupper (fx. opstart af ny gruppe) eller grupper, som inviterer til et ACA relateret arrangement med et element af helbredelse, herunder vedligeholdelse af mødelisten.
  • Nyheder vedr. træf / konventer, hvor ACA Danmark deltager, enten på gruppeplan eller ved et serviceudvalg.
  • Workshops efter Store Røde Bog, Gult hæfte, The Laundry List Workbook, eller andet ACA WSO godkendt materiale.
  • Invitationer fra ACA fællesskaber i andre lande til træf mv.
  • Tekster fra ACA WSO godkendt litteratur, fx Rød Bog og Meditationsbogen.

I forhold til ”ACA-relaterede arrangementer” menes der et arrangement, som tager udgangspunkt i en gruppesamvittighedsbeslutning. Vores tradition siger, at vi kun er betroede tjenere. Så er det vigtigt, at det er klart, at der er tale om en gruppes eller et udvalgs gruppesamvittighedsbeslutning, hvor alle har haft mulighed for at deltage, frem for enkeltpersoners initiativer, som må betragtes som værende privat.

I forhold til ”element af helbredelse”, så vil det kunne være afholdelse af et ACA møde.

Udvalget består af Annette JK (Webmaster og forperson) og Pia.

Da vi er to i udvalget, har vi delt opgaverne mellem os. Pia er den primære på opdateringer af mødelisten. Annette tager de øvrige opgaver, f.eks. e-mails, filer, Zoom mv. Man vil derfor godt kunne opleve, at man hører fra begge udvalgets medlemmer, afhængigt af det man henvender sig om.

Udvalgets e-mail: hjemmesideudvalget@aca-danmark.dk

Udvalget kan godt bruge et medlem mere, der har erfaring med og viden om de mere bagvedliggende tekniske dele af WordPress. Hvis det er dig, så hører vi gerne fra dig.

Udvalget mødes efter behov for at diskutere og prioritere aktuelle og fremtidige opgaver vedrørende hjemmesiden. Referatet af møder, kan ses herunder. Men typisk holdes der kontakt via telefon eller email.

Udvalget aflægger status for sit arbejde ved SGM, som derfor fremgår af SGM-referaterne, der ligger i Servicegruppens arkiv.

Gå til Servicegruppens arkiv

(Senest opdateret 08/06-2024)