Forretningsudvalget

Dette udvalg kan træffe beslutninger i mindre sager, der haster, og som ikke kan vente til næste SGM. Beslutningerne forelægges SG til endelig stillingtagen. Med mindre sager menes i økonomisk henseende maksimalt 10.000 kroner.

Forretningsudvalget er sammensat således: Kassereren og ét af medlemmerne af Sekretærudvalget er faste medlemmer. Derudover vælges der mindst tre øvrige medlemmer. Disse kan vælges blandt medlemmerne af de andre udvalg. Ét af disse tre medlemmer kan også være et menigt SG-medlem, som er SGR for en ACA-gruppe.

Følgende sidder i FU:

Pia, Kasserer for ACA Danmark og medlem af Hjemmesideudvalget
Annette JK, Sekretær for ACA Danmark og Webmaster for ACA Danmark, samt medlem af Sekretærudvalget og Hjemmesideudvalget
Mikkel, medlem af Internationalt udvalg
Joan, medlem af Kontaktudvalget og Info-udvalget
Carsten, medlem af Bogsalgsudvalget, Konventudvalget og Nyhedsbrevsudvalget
Niels, SGR for Holbæk-gruppen

Kontakt Forretningsudvalget: fu@aca-danmark.dk

(Senest opdateret 27. november 2022)