Forretningsudvalget

Dette udvalg kan træffe beslutninger i mindre sager, der haster, og som ikke kan vente til næste SGM. Beslutningerne forelægges SG til endelig stillingtagen. Med mindre sager menes i økonomisk henseende maksimalt 10.000 kroner.

Forretningsudvalget er sammensat således: Kassereren og ét af medlemmerne af Sekretærudvalget er faste medlemmer. Derudover vælges der mindst tre øvrige medlemmer. Disse kan vælges blandt medlemmerne af de andre udvalg. Ét af disse tre medlemmer kan også være et menigt SG-medlem, som er SGR for en ACA-gruppe.

Følgende sidder i FU:

Pia, Kasserer og medlem af Hjemmesideudvalget og Sekretærudvalget
Annette JK, Webmaster, Kasserersuppleant samt medlem af Sekretærudvalget og Hjemmesideudvalget
Mikkel, medlem af Internationalt udvalg
Joan, medlem af Kontaktudvalget og Info-udvalget
Carsten, medlem af Bogsalgsudvalget og Nyhedsbrevsudvalget
Niels, SGR for Holbæk-gruppen

Kontakt Forretningsudvalget: fu@aca-danmark.dk

(Senest opdateret 16. juni 2024)