Currently browsing author

Annette

Coronarestriktioner lukker møder igen

Foruden aflyste møder som følge af julens helligdage, så må det forventes, at de seneste udmeldte coronarestriktioner vil medføre, at nogle af de fysiske møder lukker ned igen. Det er allerede sket for et par stykker. Så tjek gerne mødelisten, inden du tager afsted til et møde. Mødelisten vil blive …

Referat af SGM, 28. november 2021

Så er referatet af seneste SGM, som blev afholdet den 28. november 2021, sendt ud til grupperne. Du kan finde referatet, som tidligere referater under Servicegruppens arkiv: Gå til Servicegruppens arkiv

SGM afholdes alligevel via Zoom

På grund af sygdom kan Silkeborg-mødet ikke stå for afholdelsen af SGM, som planlagt. Derfor afholdes SGM, den 28. november 2021, via Zoom fra kl. 13.00-16.30. Oplysninger til at komme på Zoom mødet findes på siden, Næste SGM. Gå til siden: Næste SGM

AFLYST Rødbogsstafet i Silkeborg

Stafetten må desværre aflyses på grund af sygdom. Gruppen for mødet i Silkeborg er vært ved en Rødbogsstafet, lørdag den 27. november 2021, fra kl. 9.00 – 17.30. I løbet af dagen vil der være 5 møder af en times varighed med emner og oplæsning fra ACA’s Store Røde Bog. …

Dagsorden til SGM, 28. november 2021

Pga. sygdom kan Silkeborgmødet ikke stå for afholdelsen af SGM, hvorfor det afholdes via Zoom Dagsordenen til SGM, der afholdes den 28. november 2021, i Silkeborg, og forventeligt også med mulighed for Zoom deltagelse er nu sendt ud til grupperne. Den ligger også på siden Næste SGM: Gå til siden …

ACA 7th European Annual Event

Lørdag den 23. oktober 2021 afholdes ACA 7th European Annual Event virtuelt via Zoom fra kl. 10-19. Herunder følger programmet for dagen og de relevante Zoom oplysninger. Kopieret fra ACA European Committee’s nyhedsbrev, rundsendt den 18. oktober 2021: “ACA 7th European Annual Event 2021 (Virtual)A Day of Recovery!Starting at 10:00 CET, …

LBGT+ mødet rykker til Zoom

LBGT+ mødet, som under Covid-19 har været afholdt online, men som normalt blev afholdt i Hans Tausens Kirke, har besluttet at flytte mødet permanent til Zoom. Dog via ACA Danmarks Zoom konto, hvorfor mødelink (møde id og password) også bliver ændret. Desuden ændres mødetidspunktet fra 19.30-21.00 til 19.00-20.00. Det ligger …