Sekretærudvalget

Udvalget består af højst 2 medlemmer og varetager alle administrative opgaver for ACA Danmark i forhold til Servicegruppen (SG), Servicegruppemøder (SGM) og Forretningsudvalget (FU).

I forhold til SG passer udvalget SG-mailen (servicegruppen@aca-danmark.dk), og sørger for, at henvendelser håndteres eller videresendes afhængigt at indholde.

I henold til SGM tager udvalget imod indkomne forslag fra fællesskabet, udarbejder dagsorden og skriver referat, samt står for udsendelse af dagsorden, referat og andre relevante dokumenter og information til grupperne og serviceudvalgene.

Derudover fører udvalget en oversigt over hvilke beslutninger, der er truffet, og forslag, der er stillet, på SGM, hvilken status de har, hvornår der er deadline, og hvem der er tovholder mv.

Endelig er det udvalgets opgave løbende at opdatere dokumentet “Procedurevejledning for ACA SG Danmark, Servicegruppens arbejde”, så det til enhver tid afspejler de beslutninger, der er truffet på SGM. Desuden fører udvalget en oversigt over grupperne i Danmark og deres kontaktoplysninger til SGR mv., samt hvem der sidder i de forskellige SU.

Udvalget består pt. af:

Annette JK (forperson) og Pia.

Kontakt til Sekretærudvalget: sekretaer@aca-danmark.dk

(Siden er sidst opdateret den 21. oktober 2023)