Konventudvalget

Udvalget blev nedsat i 2019 og har til opgave at arrangere et årligt ACA konvent.

Udvalgets medlemmer er Carsten S og Peter. Der er plads til flere medlemmer i udvalget.

Kontakt til udvalget: konvent@aca-danmark.dk