ACA Danmarks Zoom konto

Servicegruppen (SG) har besluttet, at ACA Danmark skal have en Zoom konto.

Det danske* ACA fællesskab har mulighed for at anvende platformen til online afholdelse af almindelige ACA møder, workshops, træf/retreats, som fx Rødbogsstafet, speakermøde mv. samt serviceudvalgsmøder, i det omfang, at der er plads (se tabellerne nederst på siden).

Der er to licenser til kontoen, hvilket betyder, at der kan køre op til to Zoom-møder i samme tidsrum.

SG håber naturligvis, at møderne husker på 7. tradition til ACA Danmark, da det er 7. tradition, der muliggør betaling for de to Zoom licenser, foruden indkøb af ACA litteratur og meget anden service – alt sammen til den fælles velfærd.

*samt færøske og grønlandske

Hvad er Zoom?

Zoom er et af markedets hurtigst voksende videokommunikationsplatforme. Med Zoom kan man holde online møder med andre, uanset hvilket system brugerne anvender (PC/mac, App til mobil eller tablet, telefon).

Hvordan kan man få oprettet en online Zoom møde?

Kontakt webmaster@aca-danmark.dk for at få oprettet et online møde mv.

Det er en forudsætning for brug af ACA Danmarks Zoom konto, at den allokerede tid bliver brugt til det formål, som Zoom-mødet er oprettet til.

Du kan se i tabellerne herunder, i hvilke tidsrum der afholdes Zoom-møder mv. i forhold til de to licenser, ACA Danmark har.

Manglende brug af den oprettede tid eller brug til andre formål, end det tiden er oprettet til, vil medføre, at Zoom-mødet nedlægges.

Afhængigt af formålet med Zoom-mødet kan der gøres brug af de forskellige funktioner for Zoom-møder, fx Waiting Room, Breakout Rooms, Polls mv., hvilket kan aftales nærmere ved kontakt til webmaster@aca-danmark.dk.

Online møder kontra fysiske møder

Der er sådan set ikke nogen forskel på et online ACA møde og et fysisk ACA møde. Begge mødetyper kræver, at der er personer, som er villige til at yde service til mødet, så det kommer ordentligt op at køre og fx kan tilbyde en ordentlig velkomst til nykommere, mødeguide, mødeleder, kasserer, forretningsmøder/gruppesamvittighedsmøder osv.

Det er således ikke SG/ACA Danmark, der hverken afholder og vedligeholder onlinemøder, ligesom SG/ACA Danmark heller ikke blander sig i fysiske møders afholdelse. ACA møder/grupper er selvstyrende, undtagen i sager, der angår andre grupper eller ACA som helhed (4. tradition).

Vær opmærksom på, at for at kunne starte et møde op på selve mødedagen, kræver det, at det bliver startet af en deltager, som logger sig på mødet via en Zoom app (enten via en PC, mobil eller en tablet). Man skal således ikke starte et zoom møde ved kun at anvende det direkte link via sin browser. Grupper, som anvender Zoom til afholdelse af møder, bør derfor sørge for, at der er en af gruppen betroet tjener, som starter mødet via en Zoom app.

Det er gratis af downloade Zoom app’en til sin PC, mobil eller tablet, som du vil blive bedt om at downloade på din PC eller hvis du bruger mobil eller tablet i f.eks. App Store eller Google Play mv. Man kan desuden oprette en gratis profil hos Zoom, som man logger på Zoom app’en med. Herefter har man nem adgang til møderne og behøver ikke at opleve, at et møde ikke kan startes.

Oversigt over hvornår ACA Danmarks Zoom konto anvendes

Forklaring: Matrixen i tabellerne nedenfor er følgende: Mødetype (Mødets navn, hvis relevant), mødetidspunkt, (tidsrum afsat i Zoom).

Eksempler:
– Møde (Kærlig forældre mødet), 14.00-15.00, (14.00-15.30)
– Møde, 17.00-18.30 (17.00-19.00)
– Workshop (Gult Hæfte Trin-Workshop), 10.00-13.00, (10.00-13.30)

Møderne sættes op til, at deltagere kan logge ind op til 15 minutter før mødets Zoom starttidspunkt. Det er dog kun muligt at starte et møde, hvis man har installeret en Zoom klient eller Zoom app på sin PC/Mac eller tablet. Hvis man alene tilgår mødet via det direkte link i sin webbrowser, kan man ikke starte mødet.

Derudover afsættes der som udgangspunkt en ekstra ½ time, ud over hvad selve mødet varer. Den ekstra tid er tiltænkt tid til fællesskab, forretningsmøder og mulighed for spørgsmål fra fx nykommere efter mødet.

For nærmere oplysning om møderne henvises til mødeliste (online møder). Workshops lukker typisk efter 3-4 uger efter opstarten, så her skal man altså nå at melde sig til, hvis man vil deltage.

ACA Danmark Online 1

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Møde, 17.00-18.00 (17.00-18.30)Møde (Service-møder), 17.30-18.30 (17.30-18.45)Møde, 11.00-12.00 (11.00-12.30)Møde (Servicemøder), 12.30-16.45 (12.30-16.45)
Møde, 19.00-20.00 (19.00-20.30)Møde (Lys-mødet), 20.15-21.45 (20.15-22.15)Møde, 17.00-18.00 (17.00-18.30)

ACA Danmark Online 2

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Møde (Svendborg, Mandagsmøde) 19.00-20.30 (19.00-21.00)Workshop 19.00-20.30 (19.00-21.00)Møde (Kvindemøde) 18.00-19.00 (18.00-19.45)Møde (LBGT+ mødet)19.00-20.00 (19.00-20.30)Møde, 10.00-11.00 (11.00-12.30)Møde (Købnerkirken online) 10.30-11.10 (10.15-11.45)

En note om Zoom bombing

Som brugen af online videokommunikationsplatforme er vokset, særligt under Covid-19, er fænomenet Zoom bombing også.

Zoom bombing er det 21. århundredes svar på telefonfis. Det er dog ofte meget voldsommere end fortidens telefon-pranksters formåen.

Zoom bombing udføres typisk af flere personer, der intet har med mødet (ACA) at gøre, men som logger på mødet, og herefter forsøger at skabe kaos ved at forstyrre med tilråb og dele stødende billeder eller videoer.

Som følge heraf har Zoom sørget for at opgradere deres platform, så der nu er en række ‘Security’ værktøjer, som kan være en hjælp til at mindske eller stoppe Zoom bombing.

Derfor får de, som får oprettet mødet mv. oplyst en såkaldt “Host code’, så nogen ved mødet kan påtage sig rollen som ‘Host’ og eventuelt tildele nogen rollen som ‘Co-host’. ‘Host’ og ‘Co-host’ kan gøre brug af de forskellige ‘Security’ værktøjer, som findes i Zoom, og vi anbefaler grupperne at sætte sig ind i de ‘Security’ værktøjerne, så uro og eventuelle Zoom bombers kan stoppes øjeblikkeligt. Endelige kan ‘Host’ og ‘Co-host’ fx mute dem, som måtte glemme det, kun lade ‘Host’ eller ‘Co-host’ dele skærm og derved hjælpe med at afholde mødet på en tryg og sikker måde for ACA medlemmerne.

(Siden er senest opdateret 01/09-2023)