ACA Danmarks Zoom konto

Servicegruppen (SG) har besluttet at anskaffe ACA Danmark en Zoom konto her i kølvandet på Covid-19.

Vi tilbyder derfor det danske* ACA fællesskab mulighed for at anvende platformen til at holde almindelige ACA møder, workshops, træf/retreats, som fx Rødbogsstafet, speakermøde mv. samt serviceudvalgsmøder, online.

Det er gratis for ACA grupperne at gøre brug af ACA Danmarks Zoom konto, hvis de måtte ønske det og i det omfang, at der er plads (se oversigten i tabellen nederst på siden). Der er to licenser til kontoen, hvilket betyder, at der kan køre op til to Zoom-møder i samme tidsrum.

SG håber naturligvis, at møderne husker 7. tradition til ACA Danmark, da det er 7. tradition, der muliggør bogindkøb og meget anden service, heriblandt betaling for den nye Zoom konto – alt sammen til den fælles velfærd.

*samt færøske og grønlandske

Hvad er Zoom?

Zoom er et af markedets hurtigst voksende videokommunikationsplatforme. Med Zoom kan man holde online møder med andre, uanset hvilket system brugerne anvender (PC/mac, App til mobil eller tablet, telefon).

Hvordan kan vi få oprettet en online møde?

Kontakt webmaster for ACA Danmark for at få oprettet et online møde mv.: webmaster@aca-danmark.dk

Det er en forudsætning for brug af ACA Danmarks Zoom konto, at den allokerede tid bliver brugt til det formål, som Zoom-mødet er oprettet til.

Du kan se i oversigten herunder, hvornår der er Zoom-møder mv. i gang i forhold til de to licenser, ACA Danmark har.

Manglende brug af den oprettede tid eller brug til andre formål, end det tiden er oprettet til, vil medføre, at Zoom-mødet slettes igen.

Mødeoplysninger for et specifikt Zoom-møde må heller ikke anvendes til at logge ind på andre tidspunkter end det tidspunkt, hvor mødet er planlagt til at blive afholdt. Dette er for ikke at forstyrre andre igangværende møder.

Afhængigt af formålet med Zoom-mødet kan der gøres brug af de forskellige funktioner for Zoom-møder, fx Waiting Room, Breakout Rooms, Polls mv.

Online møde kontra fysiske møder

Der er sådan set ikke nogen forskel på et online ACA møde og et fysisk ACA møde. Begge mødetyper kræver, at der er personer, som er villige til at yde noget service til mødet, så det kommer ordentligt op at køre og fx kan tilbyde en ordentlig velkomst til nykommere, mødeguide, mødeleder, kasserer, forretningsmøder/gruppesamvittighedsmøder osv.

Det er således ikke SG/ACA Danmark, der hverken afholder og vedligeholder onlinemøder, ligesom SG/ACA Danmark heller ikke blander sig i fysiske møders afholdelse. ACA møder/grupper er selvstyrende, undtagen i sager, der angår andre grupper eller ACA som helhed (4. tradition).

SG administrerer blot Zoom-kontoen til fælles gavn og brug.
Spørgsmål vedrørende ACA Danmarks Zoom konto kan rettes til webmaster@aca-danmark.dk.

Oversigt over hvornår ACA Danmarks Zoom konto anvendes

Forklaring: Matrixen i tabellerne nedenfor er følgende: Mødetype (Evt. mødets navn), mødetidspunkt, (tidsrum afsat i Zoom).

Eksempler:
– Møde (Kærlig forældre mødet), 14.00-15.00, (14.00-15.30)
– Workshop (Gult Hæfte Trin-Workshop), 10.00-13.00, (10.00-13.30)

Møderne sættes op til, at deltagere kan logge ind op til 15 minutter før mødets Zoom starttidspunkt. Derudover afsættes der en ½ time ud over hvad selve mødet varer. Den ekstra halve time er tiltænkt tid til fællesskab og mulighed for spørgsmål fra fx nykommere efter mødet.

For nærmere oplysning om møderne henvises til mødeliste (online møder).

ACA Danmark Online 1

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Møde, 17.00-18.30 (17.00-19.00)Møde, 17.00-18.00 (17.00-18.30)Møde, 17.00-18.00 (17.00-18.30)Møde, 19.00-20.00 (19.00-20.30)Møde, 11.00-12.30 (11.00-13.00)Møde (ACA Brødre – Løsningen tak!), 9.00-10.15 (8.30-10.45)Møde (Servicemøder), 12.30-17.00 (12.30-17.00)
Møde (Fredagsmødet i Davidskirken), 18.00-19.30 (18.00-20.00) Møde, 11.00-12.30 (11.00-13.00)Møde, 17.00-18.30 (17.00-19.00)
Møde, 21.00-22.00 (21.00-22.30)

ACA Danmark Online 2

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Møde (Silkeborgmødet), 17.00-18.30 (17.00-19.00)Møde (Søndagsmøde ACA online), 15.00-16.00 (15.00-16.30)

En note om Zoom bombing

Som brugen af online videokommunikationsplatforme er vokset, er desværre også den chikane, som man kan opleve ved fx Zoom møder, også kaldet Zoom bombing.

Det er det 21. århundredes svar på telefonfis. Det er dog ofte meget voldsommere end fortidens telefon-pranksters formåede.

Zoom bombing udføres typisk af en større gruppe mennesker, der logger på mødet, og herefter deler fx pornografiske billeder eller videoer. Disse mennesker har intet med mødet at gøre, men er blot ude på at skabe kaos.

Som følge heraf har Zoom sørget for at opgradere deres platform, så der nu er en række ‘Security’ værktøjer, som kan være en hjælp til at mindske eller stoppe Zoom bombing. Den/de som ved mødet har fået tildelt rollen som ‘Host’ og ‘Co-host’ kan gøre brug af de forskellige ‘Security’ værktøjer.

Vi anbefaler derfor, at du, hvis du påtager dig rollen som ‘Host’ eller ‘Co-host’ ved et ACA Zoom møde, sætter dig grundigt ind i de værktøjer, som findes, for at holde et møde trygt og sikkert ACA medlemmer.