Varsling til onlinegrupperne

Nu er der kun en måned til, at links til onlinegruppernes mødeguides bliver fjernet fra ACA Danmarks mødeliste, pr. 1. december 2022. Vi håber derfor, at grupperne er i fuld gang med at finde alternativer til placering af deres mødeguides.

For mere information, se dels nyhedsopslag fra 31. august 2022:

For information om beslutningen, se referaterne af SGM for hhv. maj og august 2022:

Referat af SGM, 29. maj 2022

Referat af SGM, 28. august 2022

Statistik over online mødernes aktivitet
Over de seneste 13 uger har webmaster ført statistik over, hvor længe de respektive online møder har varet, uge for uge, samt hvor mange deltagere mødet har haft. En funktion, som Zoom stiller til rådighed for zoom kontoens administrator, som i ACA Danmarks tilfælde er webmaster.

Da det påbegyndtes i uge 31, gjorde i alt 14 grupper brug af ACA Danmarks zoom konti.

To af grupper har selv valgt at lukke ned på grund af manglende mødeaktivitet, efter de modtog beskeden til onlinegrupperne, som blev sendt ud den 31. august 2022.

Kun fire af grupperne kører stabilt med møder/workshops hver uge. Alle disse grupper har kontaktpersoner.

De resterende otte gruppers møder kører ikke stabilt.

Et af de otte ustabile møder, har slet ingen kontaktperson tilknyttet. Fem andre grupper har ved opstart af gruppen oplyst en kontaktperson, som det nu viser sig ikke længere kommer i gruppen.

Fælles for de otte grupper er, at enten er der flere af møderne, der slet ikke er blevet afholdt. Det gør sig gældende for i alt 21 møder. Disse møder har ikke været aflyst via Mødelisten.

Derudover har der for i alt 21 møder været få, der loggede på i så kort tid, at det må formodes, at der ikke har været nogen til at lede møderne, og møderne derfor er afsluttet efter gennemsnitligt 10 min. Heller ingen af disse 21 møder er blevet aflyst via Mødelisten.

Service er vigtigt for alle ACA gruppers eksistens. Også for onlinegruppers. Det er SG’s håb, at ved at lægge ansvaret for gruppernes afvikling tilbage til grupperne og ikke bare dem, som måtte logge på, at de stærke grupper vil kunne udpege betroede tjenere til poster som kontaktperson, den der “åbne” møderne ved at komme i god tid før mødestart, samt en mødeleder, som kan lede møderne på tryg vis for alle deltagere.

Se mere under afsnittet Online møder kontra fysiske møder på denne side: