Nyt fra ACA WSO

Det er blevet besluttet ved ABC i 2022, at afholde kvartalvise forretningsmøder i WSO. Det første bliver afholdt online den 12. november 2022.
Repræsentanter fra grupper, der er registrerede på WSO’s mødeliste kan deltage på gruppens vegne. Fristen for at lade sig registrere er den 7. november 2022.

Se mere på: https://www.acaworldconvention.org/

Generelt om ACA WSO – se mere her: https://acawso.org/