Tirsdagsmødet i Esbjerg flytter til torsdag

Fra og med uge 29, flyttes tirsdagsmødet i Esbjerg mødedag, så mødet fremover holdes om torsdagen, fra kl. 18.30-19.45.

Mødested er det samme som hidtil.

Se mere op Mødeliste, Jylland