Dagsorden til SGM

Næste SGM afholdes den 29. november 2020.

Link til dagsorden

Mødet afholdes grundet de seneste covid-19 restriktioner via Zoom. Møde id og kode fremgår af dagsordenen.

Det har fremgået af de seneste referater, at SGM i november skulle afholdes den 22. november 2020. Altså den 4. søndag i måneden. Da der oftest afholdes SGM på den sidste søndag i måneden har sekretærudvalget, som står for udsendelse af dagsorden, ikke været opmærksom på dette, hvilket naturligvis skal beklages.

Da det er kutyme, at dagsordener udsendes 4 uger før et SGM, har FU på sit møde den 1. november 2020 besluttet, at SGM i november afholdes den 29. november, så grupperne får de sædvanlige 4 uger til at kigge på dagsordenen og kunne klæde deres SGR ordentlig på.