Flere online ACA møder

I denne tid, hvor coronavirus medfører, at mange fysiske møder må aflyses indtil videre, er der heldigvis kommet flere online møder til, enten via Zoom eller Skype.

Der er således stadig mulighed for at gå til møde fra hjemmets trygge rammer uden at udsætte sig selv eller andre for smitterisiko. Prøv det 🙂

Se mere på mødelisten under Grupper på nettet, som opdateres løbende.

Gå til Grupper på nettet

Sidst opdateret 02/04-2020