Nyt møde i Hornbæk 1.10.19

Der startes nyt møde op i Hornbæk, tirsdage kl. 17.45-19.00
Mødet holdes i Sognegården ved Hornbæk Kirke, 
Kirkestien 1, 3100 Hornbæk (kort)
Mødet er et emnemøde, og der vil være speak den sidste tirsdag i lige måneder.
Kontakt: Marie-Louise, 2536 2573, hornbaek@aca-danmark.dk