Hjemmesideudvalget

Hjemmesideudvalget vedligeholder de tekniske sider af ACA Danmarks hjemmeside, samt lægger opslag op på siden, bortset fra opslag, som vedrører mødelisten. Det hidrører under Mødelisteudvalget.

Henvendelser om nye nyhedsopslag eller spørgsmål til indholdet på de eksisterende sider på hjemmesiden skal rettes til ACA Danmarks webmaster på mailen: webmaster@aca-danmark.dk

Man er velkommen til at sende forslag og ideer om nye tiltag på ACA Danmarks hjemmeside til Hjemmesideudvalget, via Webmaster mailen.

Dog vil væsentlige ændringer af hjemmesiden være noget, som skal stilles som et forslag til et SGM. Indkomne forslag og ideer vil ikke automatisk tages med til SGM af Hjemmesideudvalget og påhviler som udgangspunkt forslagsstilleren, med mindre andet aftales.

Hjemmesideudvalget består af Annette (webmaster) og Frank.

Udvalget mødes som udgangspunkt én gang pr. måned for at diskutere og prioritere aktuelle og fremtidige opgaver vedrørende hjemmesiden.