Rød Bog og Gult Hæfte

Voksne Børn – alkoholiske/dysfunktionelle familier er ACA’s store håndbog eller fællesskabstekst, som udkom i USA i 2006, hvor den hurtigt fik tilnavnet ‘Big Red Book’. Nu foreligger den omsider på dansk i en foreløbig oversættelse, som i løbet af den kommende tid vil blive endelig godkendt af WSO.

Den Røde Bog er på knap 700 sider og indeholder ca. 120 indlæg fra ACA’ere samt en grundig indføring i ACA’s grundbegreber – sygdommen familiedysfunktion, Tjeklisten (det voksne barns karaktertræk), helbredelse, selvkærlighed, Højere Magt og Indre Barn. Bogen indeholder desuden et særligt kapitel om de Tolv Trin og et om de Tolv Traditioner. Den sidste del af bogen er en Håndbog for voksne børn, som bl.a. indeholder en vejledning i at starte grupper samt vejledninger om forretningsmøder, service-grupper og Verdensserviceorganisationen WSO.

WSO har samarbejdet tæt med den danske oversættergruppe om færdiggørelsen af bogen, og takket være økonomisk støtte fra Verdensserviceorganisationen kan bogen sælges til kun kr. 150,-. Bestil bogen til din gruppe hos bogsalg@aca-danmark.dk, og køb bogen i gruppen. Husk, at ACA’s Bogsalg kun leverer til ACA-grupper – ikke til enkeltpersoner.

Voksne Børns Tolv Trin – Det Gule Trinhæfte eller Arbejdshæftet – er ligeledes udkommet på dansk. Hæftet bygger på Syvende Kapitel i ACA-håndbogen – Den Røde Bog – og indeholder derudover en række spørgsmål og øvelser til trinene. Hæftet kan bruges af ACA-medlemmer eller grupper, som ønsker at arbejde med ACA’s Tolv Trin til helbredelse, enten med en sponsor eller i en trinworkshop.

Arbejdshæftet foreligger ligesom Den Røde Bog i en foreløbig udgave, som vil blive revideret af WSO med henblik på at få så nøjagtig en oversættelse af originalen som overhovedet muligt. Har du forslag til forbedringer, eller har du opdaget en trykfejl, så send en mail til litteratur@aca-danmark.dk. Alle henvendelser vil blive modtaget med tak og overvejet grundigt.