Trinworkshops

Med mellemrum starter der nye trinworkshops for ACA-medlemmer, som ønsker at arbejde med de Tolv Trin i en lukket gruppe. En trinworkshop er i reglen åben de første tre eller fire gange, hvorefter den lukkes, så gruppen er konstant under hele forløbet.
______________________________________________________________________________________________

Ny Trinworkshop efter Hvidt Hæfte starter den 24. september 2017

I workshoppen vil vi arbejde med det hvide trinhæfte. Arbejdshæftet vil kunne købes i workshoppen.

Tid og sted : Søndag i lige uger kl. 17.45 til 20.00, Davids Kirken, Koldinggade 11, 2100 Østerbro
Beregn lidt tid før og efter. Bemærk vi mødes kun hver anden uge.

Hvor længe: Workshoppen forventes afsluttet december 2018

De første 3 gange er åbne: 24.9. / 8.10. / 22.10. Herefter lukkes for tilgang.

Yderligere information: Kontakt en af nedenstående vejledere: Inger: 22 35 80 83, Carsten: 21 42 90 53