ABC

 ABC

Én gang om året arrangerer WSO’s bestyrelse en konference, hvor repræsentanter for alle servicegrupper i verden kan deltage. Denne konference kaldes ABC (Annual Business Conference – den Årlige Forretningskonference). Her drøftes og stemmes der om forslag, der er indsendt i årets løb fra alle verdens ACA-grupper. Sådan virker gruppesamvittigheden på globalt plan, ligesom den virker i den enkelte gruppe.


ABC 2016

Hvert år afholder the ACA World Service Organization vores årlige forretningskonference (Annual Business Conference) (ABC) i April. I 2016 vil den forretningskonference (Annual Business Conference) (ABC) blive afholde den 22 – 24 april, 2016.
Som en del af ABC, anmodes grupper og intergrupper (SGM er en intergruppe) fra hele verden til at indsende forslag, som fællesskabet kan overveje at sætte på ABC ́s dagsorden.

I denne sammenhæng understreges det, at det er vigtigt at grupperne registrerer sig korrekt på WSO’s mødeliste. For registrering og opdatering af møder Tryk her

SGM er en intergruppe. Intergroups er altså et forum, hvor en samling af grupper er repræsenteret. De kunne også kaldes en gruppe, der dækker et antal grupper i et område. Er du repræsentant for en gruppe, skal du således registrere kontaktinformation for en gruppe, og ikke registrere denne gruppe som en intergruppe.

For mere information om ABC 2016 gå til WSO’s hjemmeside Tryk her
(Opdateret 18/01-2016)