Referat af SGM i november

Så ligger referatet i Servicegruppens arkiv, hvorfra du kan downloade og læse det.

Gå til Servicegruppens arkiv

Hvis din gruppe ikke har modtaget referatet pr. mail, så skyldes det, at Servicegruppen ikke har gruppen kontakt-mail.

Kontakt Webmasteren! Så kan gruppen få sin helt egen ACA-Danmark e-mail. En såkaldt aliasmail, der videresender til den person, som gruppen ønsker skal modtage mails til gruppen.
Skriv til webmaster