Nyt ACA Konvent udvalg

Ved SGM den 25. februar 2018 blev det besluttet at nedsætte et ACA Konvent udvalg, som i første omgang skal stå for at fejre ACA Danmarks 30 års fødselsdag i oktober 2018. Men det er et ønske, at udvalget fremadrettet vil arbejde for at arrangere et årligt ACA Konvent.

Der er oprettet en særlig e-mail til udvalget: acakonvent@aca-danmark.dk

Hvis du er interesseret i at være med til at planlægge eller afvikle fødselsdagen i 2018, så kontakt udvalget.

Hvis du helt generelt kunne tænke dig at deltage i ACA konvent udvalget med henblik på at arrangere et årligt tilbagevendende ACA konvent (fra 2019 og frem), hvilket SG mente burde afholdes om sommeren, så der fx kan ske overnatning i telt, så kontakt også udvalget eller servicegruppen@aca-danmark.dk

Medlemmer til alle udvalg skal opstilles og vælges i henhold til beslutning truffet af Servicegruppen. Læs mere om opstilling og valg i dokumentet Servicegruppens arbejde, som du finder link til på siden Om Servicegruppen.