Dagsorden til SGM, 26. feb. 2017

Så er dagsorden for næste Servicegruppemøde (SGM) lagt på hjemmeside og sendt ud til alle gruppe kontakter/SGR, samt serviceudvalg.

Se mere under Næste SGM-møde.

Alle ACA’ere er velkommen til at møde op, men det er kun SGR (ServiceGruppeRepræsentanter) som har stemmeret, da det er grupperne, som bestemmer.

Alle holdninger bliver dog hørt, ligesom vi stræber efter at opnå koncensus fremfor at bruge flertalsafstemninger.

Vel mødt