Erstatning af meditationsbogen – Opdatering

ACA Danmark har tidligere fået oplyst, at man kunne kontakte ACA WSO direkte, hvis man havde eksemplarer af den første udgave af “Strengthening My Recovery” i soft-cover, hvor siderne var blevet løse.

Vi har nu fået en ny udmelding fra ACA WSO. Vi skal som nationalt fællesskab samle alle reklamationerne, og herefter samlet bede ACA WSO om at erstatte de defekte bøger.

ACA Danmark er på nuværende tidspunkt ved at afklare en procedure for, hvordan dette skal foregå. Når afklaringen foreligger, vil vi melde det nærmere ud til grupperne samt her på hjemmesiden.